Privacy statement

Zaantekst.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

Zaantekst.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.
Waarom Zaantekst.nl gegevens nodig heeft:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@zaantekst.nl. Zaantekst.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe lang Zaantekst.nl gegevens bewaart:

Zaantekst.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen:

Zaantekst.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging:

Zaantekst.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies:

Zaantekst.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Recht op inzage, correctie of verwijdering:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@zaantekst.nl. Zaantekst.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Contact:

Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via privacy@zaantekst.nl.